Dostęp do zawartości plików tylko dla odbiorcy

Ogromnym wyzwaniem jest kontrola dostępu do informacji nie tylko wewnątrz firmy, ale także poza nią. Niestety, gdy dokument wyjdzie poza firmę, może być rozpowszechniany bez kontroli właściciela do dowolnych odbiorców. Odpowiedzią na ten problem jest system zarzadzania prawami dostępu do informacji.

System pozwala łatwo i intuicyjnie zabezpieczyć dokument poprzez określenie kto może go otworzyć, oraz, jeżeli może otworzyć, co może z nim zrobić, a czego nie może (np. może odczytać dokument, ale nie wydrukować). Dzięki systemowi właściciel dokumentu ma pewność, że jego treść będzie dostępna wyłącznie dla wskazanych osób. Osoby nieuprawnione nie będą w ogóle miały dostępu do treści, niezależnie od tego, w jaki sposób pozyskały plik z dokumentem. Poza tym właściciel dokumentu może w każdej chwili zmienić prawa dostępu lub całkowicie je odebrać wskazanym odbiorcom. Zmiana uprawnień odnosi się do dokumentu, niezależnie od tego, gdzie on się znajduje: czy na dysku lokalnym laptopa odbiorcy, na pendrivie, czy na dysku chmurowym Google Drive, One Drive, itd.

System zarządzania prawami dostępu do informacji to pełne bezpieczeństwo i kontrola informacji bez względu, gdzie ona jest przechowywana.

Zalety

 • Łatwość obsługi
  Zabezpieczanie dokumentów metodą „przeciągnij i upuść” lub poprzez skopiowanie do wskazanego folderu.
 • Natywna integracja z pakietem MS Office
  Dla pracy z dokumentami MS Office nie jest wymagana instalacja dodatkowych komponentów systemu.
 • Obsługa urządzeń mobilnych
  Zabezpieczanie lub praca z zabezpieczonymi dokumentami może być realizowana także na urządzeniach mobilnych.
 • Szeroki wachlarz wspieranych formatów plików
  MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio), LibreOffice, OpenOffice, XPS, PDF, obrazy (m.in. jpg, gif, bmp, png, tiff), video (mp4, avi, wmv), audio (mp3), CAD (DWG). Dla pozostałych plików – „przezroczyste szyfrowanie”.

Dla kogo

Rozwiązanie przeznaczone praktycznie dla każdej firmy, niezależnie od wielkości czy branży. Podnosi skutecznie bezpieczeństwo informacji. System powinien zainteresować w szczególności firmy, które wymieniają się ważnymi dokumentami z firmami zewnętrznymi lub mają pracowników/zleceniobiorców, pracujących poza siedzibą firmy.

Wyróżniki rozwiązania

 • Bezpieczna informacja
  System chroni treść bez względu na jej lokalizację (lokalnie, na zdalnym systemie w dowolnym miejscu świata, na pendrive, w chmurze). Wykorzystuje mechanizmy RMS. Zawartość chronionego pliku jest zaszyfrowana.
 • Uprawnienia
  Możliwa kombinacja praw: do odczytu, edycja, kopiowanie, wstawianie, drukowanie. Zmiana uprawnień w dostępie do pliku następuje od razu, niezależnie od miejsca, w którym zapisany jest plik.
 • Instalacja dopasowana do potrzeb
  Wdrożenie On-site lub w modelu SaaS. W przypadku modelu SaaS w chmurze przechowywana jest jedynie informacja o uprawnieniach oraz konta użytkowników identyfikowane adresem e-mail. NIE są kopiowane pliki.
 • Compliance
  Ograniczanie dostępu do wybranych informacji buduje zgodność z przepisami RODO oraz chroni Tajemnice Przedsiębiorstwa.

więcej…

Adres strony producenta

www.sealpath.com