Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

SentinelOne to kompleksowa ochrona stacji końcowych, serwerów oraz wirtualnych maszyn i kontenerów, odpowiadająca na współczesne zagrożenia, w tym na ataki typu ransomware i zero-day.

Rozwiązanie pokrywa wszystkie etapy zapobiegania zagrożeniom i procesu zarządzania incydentami: identyfikację zagrożeń i ich ochronę, wykrywanie i reakcję na incydenty oraz naprawa systemów w razie naruszenia bezpieczeństwa (w tym roll-back systemu do stanu sprzed ataku). Te funkcjonalności w pełni odpowiadają oczekiwaniom działów SOC i CSIRT/CERT w przedsiębiorstwach.

Zalety

Kluczowe funkcje EDR SentinelOne:

 • bezsygnaturowe wykrywanie malware, m.in. ML/behawiorystyka
 • wyczyszczenie systemu po incydencie
 • odtworzenie systemu po incydencie
 • firewall kontrolujący dostęp do/z sieci
 • inwentaryzacja aplikacji i zarządzanie podatnościami
 • kontrola urządzeń USB i Bluetooth
 • reakcja na incydent, m.in. kwarantanna sieciowa
 • wizualizacja działania malware, m.in. mapa działania procesów, mapa połączeń sieciowych
 • analiza po-zdarzeniowa, m.in. zdalne wykonywanie skryptów PowerShell
 • threat hunting, wyszukiwanie IoC na wszystkich systemach
 • ochrona wirtualnych maszyn w chmurze, cloud workloads i kontenerów (m.in. Kubernetes),wykrywanie i kontrola urządzeń IoT

Dla kogo

SentinelOne zapewnia ochronę urządzeń końcowych dla wszystkich istotnych wektorów ataku, a także wykrywanie incydentów i sprawną ich obsługę dzięki w pełni zautomatyzowanym funkcjom reagowania opartym na polityce i pełnej widoczności środowiska końcowego z kontekstem i analizą po-zdarzeniową w czasie rzeczywistym.

Nasze wyróżniki

SentinelOne EDR łączy funkcje zapobiegania zagrożeniom oraz wykrywania i reagowania na incydenty w jednym, specjalnie zbudowanym agencie opartym na uczeniu maszynowym i automatyzacji.

więcej…

Adres strony producenta

www.sentinelone.com