Ochrona przed wyciekiem danych

Forcepoint to uznany lider rynku w dziedzinie technologii DLP. Dzięki ujednoliconej analizie treści, rozwiązania Forcepoint, zapobiegają utracie danych, zabezpieczają procesy biznesowe i wspomagają zarządzanie ryzykiem oraz zgodnością z obowiązującymi przepisami.

Biorąc pod uwagę dane przechowywane, wykorzystywane i transferowane, rozwiązania Forcepoint DLP identyfikują dane wrażliwe, monitorują ich wykorzystanie, wykrywają miejsce ich przechowywania oraz chronią je w sieci, komputerach, laptopach oraz na zasobach i w aplikacjach chmurowych. Rozwiązania Forcepoint DLP umożliwiają organizacjom stawianie czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem danych przy niższych kosztach i przy niższym stopniu złożoności niż w przypadku rozwiązań konkurencji.

Zalety

  • Efektywne i precyzyjne metody oznaczania danych
  • Elastyczność i spójność implementowanych reguł DLP
  • Proste i ergonomiczne administrowanie incydentami

Dla kogo

Rozwiązanie Forcepoint DLP skierowane jest do organizacji, której aktywami są informacje w postaci elektronicznej. Nie ma znaczenie wielkość organizacji,  liczba pracowników czy oddziałów.

Im organizacja posiada bardziej skomplikowaną architekturę oraz rozbudowane procesy biznesowe, tym mocniej doceni łatwość wdrożenia i funkcjonowanie rozwiązania Forcepoint DLP.

Nawet organizacje posiadające zasoby w środowiskach on-premise oraz w środowiskach chmurowych, będą mogły stosować jednolite polityki i reguły DLP do ochrony informacji.

Wyróżniki rozwiązania

  • wszechstronność zastosowania (DLP endpointowe, sieciowe i chmurowe, CASB, DLP Cloud Application)
  • sprawdzone i efektywne mechanizmy wykrywania danych chronionych (m.in. wyrażenia regularne, fingerprint’y, machine learning, mechanizm OCR)
  • elastyczność w integracji z innymi systemami bezpieczeństwa (m.in.: systemy do klasyfikacji danych, WebSecurity Gateway, Email Security Gateway, SIEM, SOAR, CASB)
  • proste, ale pełne zarządzaniem incydentami DLP, z możliwością integracji poprzez API z innym systemami do obsługi zgłoszeń

więcej…

Adres strony producenta

www.forcepoint.com/dlp