Klasyfikacja informacji w organizacji

W swojej codziennej pracy użytkownicy wytwarzają duże ilości informacji w postaci dokumentów, czy też maili. Ze względu na dowolność formatu i treści trudno jest zlokalizować i skutecznie chronić ważne dla organizacji dane.

System klasyfikacji informacji każdemu dokumentowi w postaci cyfrowej, w tym e-mailom, nadaje znacznik ważności lub rodzaju zawartej w nim informacji. Dzięki znacznikom systemy informatyczne mogą skuteczniej chronić informacje, a użytkownicy mają świadomość wagi informacji.

System klasyfikacji informacji ułatwia użytkownikom skuteczne stosowanie obowiązującej w organizacji polityki bezpieczeństwa informacji (PBI), automatyzując niektóre z czynności oraz chroni przed popełnieniem błędu. System podnosi także świadomość użytkowników i pozwala lepiej zrozumieć że informacja z którą pracują jest ważna dla organizacji.

Zalety

 • Miękkie i konsekwentne wymuszanie stosowania polityki bezpieczeństwa informacji
  Dzięki regułom opartym o zasady obowiązujące w danej organizacji klasyfikator pilnuje by użytkownik postępował zgodnie z zapisami PBI. Blokowane są działania niewłaściwe. Klasyfikator automatyzuje część działań odciążając użytkownika.
 • Uporządkowanie informacji w organizacji
  Dzięki jednolitemu schematowi klasyfikowania informacji oraz spójnemu systemowi oznaczeń łatwiej jest zarządzać informacjami oraz znaleźć i chronić informacje kluczowe.
 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa
  Klasyfikator podnosi poziom świadomości pracowników w zakresie wagi informacji, z którą pracują oraz chroni przed przypadkowym jej ujawnieniem. Znaczniki zapisane w metadanych pozwalają systemom informatycznym skuteczniej chronić informacje w organizacji.
 • Zgodność z regulacjami
  Klasyfikator pozwala zapewnić zgodność szeregiem przepisów, np. RODO (GDPR), Rekomendacja „D” KNF, MAR i MAD II (funkcjonowanie informacji poufnych w spółkach publicznych) czy też rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.

Dla kogo

Klasyfikator informacji to rozwiązanie dla każdej firmy, niezależnie od wielkości i obszaru działania, która chce skutecznie chronić swoje informacje, której zależy, by Polityka Bezpieczeństwa Informacji była stosowana w praktyce. Klasyfikator podnosi na co dzień świadomość bezpieczeństwa informacji wśród pracowników. A pracownik jest przecież najważniejszym ogniwem bezpieczeństwa.

Parametry

 • Dopasowanie
  Reguły i schemat klasyfikacji budowane w oparciu o zasady obowiązujące w danej firmie. Komunikaty dopasowane do pojęć i słownictwa w organizacji.
 • Szybki sukces
  Krótki czas wdrożenia. Brak konieczności szkolenia użytkowników. Korzyści odczuwalne od razu po wdrożeniu.
 • Przyjazność
  Obsługa intuicyjna, elementy klasyfikatora wplecione w interfejs graficzny aplikacji MS Office, modyfikowane komunikaty są jasne dla użytkowników.

więcej…

Strona producenta

www.boldonjames.com/classifier-foundation-suite