Sealpath

Jednym z największych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa informacji jest zachowanie kontroli nad dostępem do dokumentów nie tylko wewnątrz firmy, ale także poza nią.

Systemy DLP (Data Leak Prevention) zapobiegają wyciekowi informacji chroniąc informacje przed ich wysłaniem z organizacji do nieupoważnionych odbiorców zewnętrznych. Ale co zrobić w sytuacji, gdy informacja może być wysłana do odbiorcy zewnętrznego ale w dalszym ciągu powinna być zachowana nad nią kontrola odnośnie tego, kto ma prawo ją czytać, kopiować lub drukować? Zazwyczaj, gdy informacja opuszcza firmę, tracona jest nad nią wszelka kontrola – może być przekazywana w sposób niekontrolowany do coraz większej grupy odbiorców.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi SealPath – rozwiązanie, które pozwala zachować kontrolę nad informacją podczas jej obiegu nie tylko wewnątrz firmy, ale także i poza nią, w każdym zakątku świata!

SealPath to rozwiązanie klasy Document Leakage Prevention które umożliwia zabezpieczenie oraz kontrolę dostępu do dokumentów zarówno w obrębie organizacji jak i poza nią.

SealPath wykorzystuje natywne mechanizmy środowiska Microsoft Rights Management Services (MS AD-RMS) ale jednocześnie oferuje użytkownikom prosty i intuicyjny w obsłudze panel zarzadzania dokumentami.

SealPath to:

  • Zapewnienie poufności informacji, niezależnie od miejsca gdzie się ona znajduje (czy wewnątrz organizacji, czy poza nią) i jak jest przesyłana
  • Zarządzanie prawami dostępu do informacji, także gdy znajduje się ona poza firmą, na nośnikach osób trzecich
  • Zarządzanie prawami dostępu do informacji zarówno dla pracowników organizacji, jak i dla osób trzecich, spoza organizacji
  • Różnicowanie praw dostępu do informacji zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią
  • Różnicowanie praw dostępu do informacji w zależności od jej ważności
  • Ograniczanie czasowe dostępu użytkownikom do informacji
  • Śledzenie korzystania z informacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią
  • Możliwość stosowania firmowych polityk zabezpieczeń lub tworzenie indywidualnych polityk zabezpieczeń przez użytkownika
  • Prosty i intuicyjny sposób obsługi dla użytkownika końcowego dzięki pełnej integracji z narzędziami w środowisku Microsoft

SealPath daje pewność, że do informacji dostęp na określonym poziomie mają tylko i wyłącznie osoby wskazane przez właściciela informacji, niezależnie, gdzie ta informacja się znajduje.

Dzięki SealPath w każdej chwili można cofnąć użytkownikowi dostęp do informacji, nieważne, czy to użytkownik z organizacji, czy też jest to osoba spoza organizacji i nieważne, czy informacja przechowywana jest wewnątrz organizacji, czy też w jakimkolwiek innym miejscu na Ziemi.