Boldon James

Boldon James jest producentem, który od 30 lat dostarcza rozwiązania w zakresie klasyfikacji informacji stosowane zarówno w małych firmach, dużych korporacjach, jak również w organizacjach rządowych i militarnych na całym świecie. Rozwiązanie Boldon James ‘Classifier’ zostało stworzone w ścisłej współpracy z Microsoft. Classifier integrując się ze środowiskiem Windows i oprogramowaniem Microsoft Office stwarza możliwość wykorzystania graficznych identyfikatorów oraz metadanych do wyegzekwowania zasad i polityki ochrony danych w organizacji w trakcie tworzenia i przetwarzania dokumentów lub wysyłania poczty elektronicznej.

Boldon James ‘Classifier’ współpracuje z rozwiązaniami czołowych liderów oprogramowania z zakresu Data Loss Prevention (Symantec Data Loss Prevention, Websense Data Security Suite, McAfee Data Centre Security), Data Management (Varonis DATADVANTAGE), AD RMS (Active Directory Rights Management Service) oraz wieloma innymi.

Boldon James Classifier to zestaw produktów umożliwiających klasyfikowanie informacji z poziomu narzędzi wykorzystywanych przez użytkownika:

Poczta elektroniczna

Email Classifier – klasyfikacja w Microsoft Outlook – umożliwia użytkownikom nadawanie w prosty, wizualny sposób przesyłkom e-mail etykiet, które nie tylko są wyświetlane graficznie na ekranie, ale również są dołączane do metadanych samego maila. Etykiety te wspomagają skutecznie stosowanie reguł związanych z procesowaniem przesyłki, wysyłaniem jej do zewnętrznych odbiorców lub też w sposób automatyczny uruchamiają akcje innych systemów, jak na przykład szyfrowanie treści lub nadawanie właściwych praw dostępu.

OWA Classifier – klasyfikacja w Microsoft Outlook Web App (OWA). Uzupełnienie funkcjonalności Email Classifier o obsługę oznaczania maili poprzez dostęp przeglądarkowy do poczty (OWA w Microsoft Exchange).

Mobile Filter – Wybiórcza synchronizacja na urządzenia mobilne poczty Microsoft Exchange. Umożliwia zarządzanie synchronizacją skrzynki pocztowej z urządzeniem mobilnym. Dzięki wskazaniu, które wiadomości mogą być przenoszone ze skrzynki pocztowej serwera MS Exchange do Klienta poczty działającego w urządzeniu mobilnym możliwe jest unikanie automatycznego przenoszenia danych wrażliwych/poufnych na urządzenia mobilne.

Dokumenty i pliki

Office Classifier – klasyfikacja dokumentów MS Word, Excel, PowerPoint, Visio oraz Project. Umożliwia użytkownikom w prosty, wizualny sposób nadawanie etykiet dokumentom, które nie tylko są wyświetlane w czytelny sposób na ekranie, ale są również dołączane w postaci metadanych do samych dokumentów. Etykiety te skutecznie wspomagają stosowanie reguł związanych z przetwarzaniem tak oznaczonych dokumentów, ich przekazywaniem innym osobom/firmom lub też w sposób automatyczny uruchamiają akcje innych systemów, jak na przykład automatyczne nadawanie właściwych praw dostępu.

File Classifier – klasyfikacja dla wszystkich plików przechowywanych w repozytoriach Windows. Stanowi naturalne rozszerzenie Office Classifier poprzez rozszerzenie zakresu informacji, która może być oznaczana. Umożliwia znakowanie dowolnych typów plików przechowywanych w zasobach dyskowych Windows.

SharePoint Classifier – klasyfikacja dla dokumentów i plików MS SharePoint. Umożliwia użytkownikom nadawanie etykiet plikom przechowywanym w bibliotekach dokumentów SharePoint z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania etykiet nadawanych mailom, plikom oraz dokumentom przez inne produkty Boldon James.

Power Classifier – zbiorcze nadawanie klasyfikatorów dla plików umożliwiające automatyzację procesu etykietowania. Pozwala na klasyfikowanie i znakowanie dużej ilości informacji statycznych a także na klasyfikowanie dynamiczne w punktach przetwarzania informacji. Narzędzie może być używane przez wskazanych pracowników, funkcjonować jako fragment zautomatyzowanego procesu przetwarzania informacji lub też może być sterowane bezpośrednio przez inne aplikacje, jak na przykład rozwiązania z obszaru Data Governance.