Analiza zdarzeń w systemach IT

Każdy system informatyczny generuje ogromne ilości danych w postaci logów, w których zapisywane są zdarzenia jakie mają miejsce w systemie czy aplikacji.

Informacje zawarte logach są bezcennym źródłem informacji, które są kluczowe w szybkiej identyfikacji potencjalnych incydentów a w szczególności incydentów bezpieczeństwa.

Do przetworzenia tak dużej ilości informacji niezbędne są narzędzia, które umożliwiają zautomatyzowanie procesu i zapewniają gotowe reguły pozwalające na szybkie wyszukanie interesujących nas zdarzeń.

Zalety

Zalety EnergyLog Server:

 • Agregacja dzienników zdarzeń w jednym centralnym punkcie
 • Skalowalna architektura
 • Przejrzyste i elastyczne pulpity dla administratorów
 • Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa i podejrzanych zachowań na podstawie logów
 • Automatyczne alarmowanie i raportowanie
 • Automatyzacja zadań i prac
 • Integracje z systemami bezpieczeństwa
 • Realna oszczędność czasu pracy

Zalety Energy Soar:

 • Mniej procesów manualnych
 • Analiza zagrożeń
 • Automatyzacja procesów bezpieczeństwa
 • Zarządzanie incydentami

Dla kogo

Odbiorcą rozwiązania są organizacje i przedsiębiorstwa realizujące dużą liczbę procesów biznesowych i informatycznych. Bezpośrednim odbiorcą są działy IT odpowiedzialne za utrzymanie i scentralizowane zarządzanie rozbudowanymi środowiskami wykorzystującymi wiele technologii, narzędzi i platform.

Zastosowania

 • Log management
 • Analiza ruchu sieciowego
 • Analiza bezpieczeństwa IT
 • Zgodność z regulacjami GDPR, NIST, PCI DSS, ISO 27001
 • Monitorowanie infrastruktury
 • Identyfikacja podatności i błędnych konfiguracji
 • Badanie integralności plików
 • Monitorowanie wydajności aplikacji
 • Monitorowanie chmury
 • System EDR na stacje robocze

Energy Logserver więcej…

Adresy stron producenta

energylogserver.com

energysoar.com

Inne rozwiązania

WebSpy więcej…

Splunk więcej…