Energy Logserver

Energy Logserver

Czym są logi i dlaczego moja organizacja potrzebuje je składować i analizować?
W świecie IT log jest plikiem, który jest tworzony automatycznie za każdym razem, gdy pewne zdarzenia występują w systemie. Za kulisami codziennej pracy urzędów logach odkładane są praktycznie wszystkie informacje o aktywnościach jakie dzieją się w aplikacjach, sieci, serwerach, stacjach roboczych, urządzeniach sieciowych, czy na serwerach. Każda taka operacja jest oznakowana   czasem (time stamping) pozwalając na jego łatwiejsze wyszukanie. Logi mogą dokumentować  wszelkiego rodzaju zdarzenia, począwszy od logowania poszczególnych użytkowników, transakcji pomiędzy nimi, użycia błędnych haseł aż po informacje z poszczególnych aplikacji, stanowiące o ich działaniu bądź występujących błędach.

Dlaczego zarządzanie logami jest ważne? Istnieje wiele korzyści wynikających z gromadzenia i analizy logów. Przede wszystkim to ujednolicone przechowywanie wszystkich dzienników zdarzeń dotyczących organizacji w jednej bazie. Bazując na tak zebranych danych można  efektywniej monitorować środowisko  i identyfikować zagrożenia. . Dzięki analizie logów działy IT są w stanie dużo szybciej rozwiązywać problemy dotyczące incydentów bezpieczeństwa, działania infrastruktury oraz poszczególnych aplikacji. Ostatnim, ale nie najmniej ważnym powodem jest szeroko rozumiana analityka danych.

Co to oznacza dla działu IT/bezpieczeństwa w organizacji?
Energy Logserver dostarcza niezbędne narzędzia do zarządzania danymi. Łączy w sobie doskonałe możliwości gromadzenia i identyfikacji danych z precyzyjnym systemem autoryzacji oraz funkcjonalnością powiadamiania o zdarzeniach. Wszystko to zapewnia nieograniczone możliwości zastosowania dla każdego działu IT.
Z wykorzystaniem jednej platformy dział IT urzędu może skutecznie wynieść bezpieczeństwo i wydajność środowiska informatycznego na zupełnie nowy poziom. Monitorowanie, gromadzenie i łączenie ze sobą danych pozwala szybciej identyfikować źródła problemów i je rozwiązywać.
A przede wszystkim Energy Logserver jest realnym sposobem na ułatwienie i usprawnienie pracy obciążonym pracownikom działów IT.

Opis rozwiązania Energy Logserver
Rozwiązanie Energy Logserver zakłada objęcie centralizacją zdarzeń wszystkich obszarów IT.  Można pokusić się o stwierdzenie, że Energy Logserver jest narzędziem z najbardziej oczekiwanymi przez działy IT funkcjonalnościami przy zachowaniu atrakcyjnego modelu licencyjnego.

Platforma Energy składa się z trzech podstawowych komponentów:
Log Management Plan
w swojej podstawowej funkcji jest centralnym punktem gromadzenia wszelkich danych ze środowiska IT. Nowoczesna baza danych  zapewnia nieograniczone i wydajne zbieranie dowolnej ilości danych, bez ograniczeń co do liczby zdarzeń, gigabajtów dziennie czy liczby źródeł danych. Kilkadziesiąt gotowych integracji oraz wprowadzona standaryzacja danych zapewniają szybki proces wdrożenia. Jego elastyczność sprawia, że doskonale sprawdza się zarówno w dużych środowiskach, jak i małych organizacjach, oferując szybkie rezultaty od samego początku.

SIEM Plan to moduł rozwijający bazową funkcjonalność o niezbędne narzędzia do wydajnego monitorowania środowiska IT pod kątem bezpieczeństwa. Moduł dostarcza gotowe reguły bezpieczeństwa, raporty zgodności z regulacjami RODO/GDPR oraz NIST, skanuje środowisko pod kątem występowania podatności i błędnych konfiguracji.

Network Probe zapewnia dodatkową analizę tego co się dzieje w sieci organizacji na bazie gromadzonej kopii ruchu sieciowego oraz Netflow, dopełniając w ten sposób widok na całe IT w organizacji.

Jak można wykorzystać Energy Logserver:

 • Log management
 • Analiza ruchu sieciowego
 • Analiza bezpieczeństwa IT
 • Zgodność z regulacjami GDPR, NIST, PCI DSS, ISO 27001
 • Monitorowanie infrastruktury
 • Identyfikacja podatności i błędnych konfiguracji
 • Badanie integralności plików
 • Monitorowanie wydajności aplikacji
 • Monitorowanie chmury
 • System EDR na stacje robocze

Zalety dla Twojej organizacji

 • Agregacja dzienników zdarzeń w jednym centralnym punkcie
 • Skalowalna architektura
 • Przejrzyste i elastyczne pulpity dla administratorów
 • Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa i podejrzanych zachowań na podstawie logów
 • Automatyczne alarmowanie i raportowanie
 • Automatyzacja zadań i prac
 • Integracje z systemami bezpieczeństwa
 • Realna oszczędność czasu pracy