WebSpy

Oprogramowanie WebSpy Vantage analizuje logi z urządzeń sieciowych oraz serwerów i dostarcza raporty pokazujące, w jaki sposób pracownicy korzystają z witryn i serwisów internetowych, poczty elektronicznej oraz komunikatorów. Raportowaniem mogą być także objęte systemowe logi zdarzeń serwerów, urządzeń sieci oraz aplikacji antyspamowych i antywirusowych.

WebSpy Vantage tworzy wyczerpujące raporty prezentujące wyniki analiz w różnych, definiowanych przez użytkownika przekrojach. Raporty dzięki swej prostocie są przydatne także osobom, które nie mają głębokiej wiedzy technicznej, a z uwagi na pełnione stanowiska mają obowiązek zarządzania wydajnością pracy podległych im pracowników.

Odczytując ponad 200 formatów logów, WebSpy Vantage umożliwia scentralizowanie w jednym miejscu procesów raportowania, dzięki czemu firmy oszczędzają na wydatkach na utrzymanie sprzętu i oprogramowania oraz na kosztach administrowania systemami.

WebSpy Vantage to:

  • zwiększenie wydajności pracy pracowników
  • wykrycie niewłaściwego użycia dostępu do Internetu lub poczty elektronicznej
  • zidentyfikowanie źródeł i rodzajów danych przesyłanych do i z Internetu
  • zoptymalizowanie i zredukowanie kosztów łączy
  • minimalizowanie ryzyka awarii lub przestojów, spowodowanych niewłaściwymi działaniami pracowników
  • minimalizowanie ryzyka ewentualnych pozwów sądowych, spowodowanych niewłaściwymi działaniami pracowników

WebSpy Vantage dopasowuje się do potrzeb i możliwości finansowych każdej firmy: od małej firmy aż do bardzo dużych organizacji. Dostępny jest szeroki wachlarz licencji WebSpy Vantage – od wersji dla małych firm, liczących do 50 użytkowników, poprzez kolejne przedziały liczbowe użytkowników aż do wersji korporacyjnej (licencja „unlimited”).

WebSpy Vantage to rozwiązanie nieinwazyjne i skalowalne:

  • nie wymaga instalowania agentów monitorujących elementy sieci informatycznej
  • nie wymaga rekonfigurowania urządzeń sieciowych ani serwerów
  • nie wymaga instalowania dodatkowych serwerów w firmie

Pobierz 30 dniową, w pełni funkcjonalną wersję oprogramowania:
[pobierz]

Przykładowe raporty wygenerowane przez WebSpy Vantage:
[raporty]

Obsługiwane formaty logów:
[logi]