SentinelONE

SentinelOne to kompleksowa ochrona stacji końcowych, serwerów oraz wirtualnych maszyn i kontenerów w chmurze odpowiadająca na współczesne zagrożenia, w tym na ransomware i ataki zero-day. Ochrona pokrywa wszystkie etapy zapobiegania zagrożeniom i obsługi incydentów: identyfikację zagrożeń i ochronę, wykrywanie i reakcję na incydenty oraz naprawa systemów w razie naruszenia bezpieczeństwa (w tym roll-back systemu do stanu sprzed ataku). Te funkcjonalności w pełni odpowiadają oczekiwaniom działów SOC i CSIRT/CERT w przedsiębiorstwach.

Kluczowe funkcje EDR SentinelOne:

 • bezsygnaturowe wykrywanie malware, m.in. ML/behawiorystka,
 • wyczyszczenie systemu po incydencie,
 • odtworzenie systemu po incydencie,
 • firewall kontrolujący dostęp do/z sieci,
 • inwentaryzacja aplikacji i zarządzanie podatnościami,
 • kontrola urządzeń USB i Bluetooth
 • reakcja na incydent, m.in. kwarantanna sieciowa,
 • wizualizacja działania malware, m.in. mapa działania procesów, mapa połączeń sieciowych,
 • analiza po-zdarzeniowa, m.in. zdalne wykonywanie skryptów PowerShell,
 • threat hunting, wyszukiwanie IoC na wszystkich systemach,
 • ochrona wirtualnych maszyn w chmurze, cloud workloads i kontenerów (m.in. Kubernetes),
 • wykrywanie i kontrola urządzeń IoT.

SentinelOne zapewnia ochronę urządzeń końcowych dla wszystkich istotnych wektorów ataku, a także wykrywanie incydentów i sprawną ich obsługę dzięki w pełni zautomatyzowanym funkcjom reagowania opartym na polityce i pełnej widoczności środowiska końcowego z kontekstem i analizą po-zdarzeniową w czasie rzeczywistym.

SentinelOne EDR łączy funkcje zapobiegania zagrożeniom oraz wykrywania i reagowania na incydenty w jednym, specjalnie zbudowanym agencie opartym na uczeniu maszynowym i automatyzacji.

Aby uzyskać więcej informacji oraz dostęp do bezpłatnego demo napisz do nas: sentinelone@ratels.pl