Forcepoint

Forcepoint TRITON:

 • To rozwiązanie zapewniające jednolitą ochronę poprzez zintegrowaną ochronę Web, E-mail i danych.
 • To rozwiązanie pozwalające na ochronę przez zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • To niskie koszty wdrożenia i zarządzania przy jednoczesnym gwarantowaniu najlepszej ochrony spośród rozwiązań dostępnych na rynku.

Forcepoint TRITON  obejmuje jednolite zarządzanie politykami w środowiskach lokalnych a także i w środowiskach typu „chmura“. Architektura hybrydowa może łączyć wydajny sprzęt działający w siedzibie centrali firmy z systemami SaaS w oddziałach i innych zdalnych lokalizacjach.

Najlepsze, nowoczesne zabezpieczenia:

 • Korzystanie z nowych sposobów komunikacji, współpracy i narzędzi społecznościowych (np. Facebook, Twitter) oraz innych usług oferowanych w Internecie, bez obawy o zagrożenia ze strony złośliwego oprogramowania, ataków sieciowych niewykrywalnych przez oprogramowanie antywirusowe, przeglądanie niepożądanych treści lub utraty danych
 •  Bezpieczne korzystanie z rozwiązań typu „bezpieczeństwo jako usługa” (Securityas-a-Service (SaaS)) i aplikacji on-line z zachowaniem przejrzystości treści i kontroli nad nimi.
 • Ochrona przed wyciekiem danych obejmująca system weryfikowania wychodzących informacji oraz rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo przychodzących wiadomości e-mail i przeglądania stron internetowych.
 • Blokowanie ataków mieszanych wykonywanych za pomocą poczty e-mail i witryn internetowych, skupiających się na użytkownikach, infekcji systemów i wykradaniu informacji.
 • Wydajna ochrona nie tylko Centrali firmy, ale również i w oddziałach firmy a także ochrona pracowników mobilnych.

Najniższy całkowity koszt posiadania:

 • Jednolite zarządzanie ochroną dostępu do Internetu, poczty e-mail, aplikacji i danych za pomocą jednej konsoli zapewniającej sterowanie mechanizmami zabezpieczeń w całej organizacji.
 • Połączenie infrastruktury typu appliance i rozwiązania SaaS w celu obniżenia kosztów i uproszczenia zadań przy jednoczesnym zwiększaniu zakresu ochrony i przejrzystości.
 • Objęcie jednym stałym systemem kontroli: pracowników mobilnych, środowisk rozproszonych i centralnych, składającym się z jednej konsoli pozwalającej na zarządzanie i raportowanie.

Jednolita analiza treści:

 • Mechanizm Forcepoint TRITON Advanced Classification Engine (ACE) dostarcza analizy zagrożeń w czasie rzeczywistym, współpracując z rozwiązaniem TRITON. Mechanizm ACE działa w oparciu o technologię Forcepoint ThreatSeeker® Network. Obejmuje on wiele metod analitycznych w tym filtrowanie adresów URL, programy antywirusowe, usługi badające reputację witryn, badanie sygnatur danych i inne w celu dynamicznego klasyfikowania treści przychodzących i wychodzących.
 • Mechanizm ACE nie działa w oparciu o stare metody porównania plików ani w oparciu o wykrywanie za pomocą mechanizmów baz danych, ale korzysta z wielopunktowej analizy oceny zachowań użytkowników, witryn internetowych, skryptów i kodów wykonywalnych.
 • ThreatSeeker Network to globalna sieć analizująca potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa za pomocą zaawansowanych technologii analizy reputacji i zachowań działających w czasie rzeczywistym. Sieć przekazuje nowe informacje dotyczące bezpieczeństwa do mechanizmu ACE, będącego częścią rozwiązań Forcepoint Web Security, Forcepoint E-mail Security i Forcepoint DLP.
 • Stosując jednolity model analizy treści, rozwiązanie Forcepoint zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym przed powiązanym i nadchodzącym zagrożeniom, bez względu na ich pochodzenie. Klienci unikają kosztownych i złożonych rozwiązań punktowych, otrzymują rozszerzone możliwości zapewniania zgodności i korzystają z możliwości stosowania nowych technologii komunikacji i współpracy poprzez Internet.

Jednolita platforma:

 • Nowoczesna sieć firmowa sięga poza pojedynczą lokalizację; obejmuje ona również oddziały i pracowników mobilnych. W takim przypadku rozwiązanie Forcepoint sprawdza się doskonale dzięki hybrydowemu połączeniu platform lokalnych i platform typu „chmura”. Firmy mogą wybrać pojedyncza platformę lub wdrożyć połączone rozwiązanie, najlepiej dostosowane do potrzeb. Ujednolicona platforma pozwala administratorom na stosowanie prostych rozwiązań, pełne wykorzystywanie istniejącej infrastruktury i uproszczenie procesów zarządzania, przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania (TCO).
 • Websense to również Security-as-a-Service. Rozwiązanie Forcepoint SaaS pozwala w szybki sposób wdrażać produkty Forcepoint. Rozwiązanie SaaS przesuwa wszystkie procesy związanie z badaniem zabezpieczeń, stosowaniem i zarządzaniem nimi z siedziby klienta do 10 centrów danych pracujących w „chmurze”. Kli0enci korzystają w ten sposób z najnowocześniejszych systemów zabezpieczeń, nawet przy braku konieczności wdrażania i aktualizowania sprzętu w siedzibie firmy.

Forcepoint TRITON  scala najlepsze technologie zapewniające bezpieczeństwo w dostępie do witryn internetowych, poczty e-mail i w zakresie ochrony danych przed wyciekiem, tworząc pojedynczy system stanowiący połączenie zintegrowanej architektury oraz wyjątkowej elastyczności i wydajności:

Forcepoint Web Security

(bezpieczeństwo kanału webowego)

Rozwiązania Forcepoint w zakresie bezpieczeństwa web kontrolują treści zawarte w ruchu przychodzącym i wychodzącym, chroniąc organizacje przed dynamicznym złośliwym oprogramowaniem w witrynach www (m.in. spyware, phishing) , zapobiegając utracie wrażliwych danych i zwiększając wydajność pracowników.
Forcepoint Email Security

(bezpieczeństwo e-mail)

Dzięki  Forcepoint organizacja zyskuje zapewnienie bezpieczeństwa poczty elektronicznej, poprzez implementację zabezpieczeń o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa i rozwijanie skonsolidowanej strategii bezpieczeństwa. Rozwiązanie Forcepoint w zakresie bezpieczeństwa poczty elektronicznej chroni przed złożonymi zagrożeniami dotyczącymi witryn www i wiadomości e-mail (m.in. antyspam, antywirus, wykrywanie zagrożeń hybrydowych) oraz chroni przed utratą danych. Zabezpieczenie poczty elektronicznej firmy Forcepoint zapewnia zgodność z  przepisami dotyczącymi poczty elektronicznej i jej bezpieczeństwa.
Forcepoint DLP

(zapobieganie utracie danych)

Forcepoint to uznany lider rynku w dziedzinie technologii DLP (Data Leak Prevention – Ochrona przed wyciekiem danych). Dzięki ujednoliconej analizie treści, rozwiązania Forcepoint, precyzyjnie zapobiegają utracie danych, zabezpieczają procesy biznesowe i wspomagają zarządzanie ryzykiem oraz zgodnością z obowiązującymi przepisami. Biorąc pod uwagę dane przechowywane, wykorzystywane i transferowane, rozwiązania Forcepoint DLP identyfikują dane wrażliwe, monitorują ich wykorzystanie, wykrywają miejsce ich przechowywania oraz chronią je w sieci, komputerach, laptopach i w urządzeniach mobilnych. Rozwiązania Forcepoint DLP umożliwiają organizacjom stawianie czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem danych przy niższych kosztach i przy niższym stopniu złożoności niż w przypadku rozwiązań konkurencji