Delinea

Delinea Secret Server

Delinea Secret Server to rozwiązanie klasy PAM, które pozwala wydajnie i skutecznie zarządzać i chronić konta uprzywilejowane, np. konta administratora usług, domeny, systemu, bazy danych, aplikacji, itp.

Narzędzia klasy PAM skutecznie podnoszą bezpieczeństwo systemów, poprzez możliwość zarządzania kontami administracyjnymi. Konta, które pozwalają na praktycznie każdą aktywność w systemie dzięki systemowi klasy PAM pozostają pod pełnym nadzorem, ich użycie jest monitorowane. Pełna rozliczalność użycia konta uprzywilejowanego (administracyjnego) oraz brak konieczności znajomości hasła administracyjnego do systemu przez pracownika IT powoduje, że systemy i dane są bezpieczniejsze

W przeciwieństwie do dużej złożoności tradycyjnych narzędzi bezpieczeństwa, Delinea Secret Server charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem i łatwością obsługi.

Delinea Secret Server pozwala między innymi na:

  • Bezpieczne przechowywanie wszystkich informacji o koncie uprzywilejowanym w jednej centralnej lokalizacji
  • Automatyczne ustanawianie sesji RDP bez znajomości hasła
  • Automatyczne logowanie do portali internetowych bez znajomości hasła
  • Nagrywanie sesji dla sesji RDP, portali internetowych i PuTTY
  • Automatyczna zmiana haseł dla kont uprzywilejowanych zgodnie z przyjętym harmonogramem
  • Wykrywanie kont usług i zarządzane nimi za pomocą Discovery