Zobacz, czym się zajmujemy

Nasze usługi

Pentesty, testy aplikacji i serwisów

Audyty

Usługi eksperckie

Ochrona danych osobowych

Zarządzanie projektami

Ochrona danych osobowych

Integralną częścia bezpieczeństwa informacji jest ochrona danych osobowych oraz zapewnienie zgodności z Rozporzadzeniem o Ochronie danych Osobowych (RODO)
  • Opracowujemy polityki bezpieczeństwa danych osobowych
  • Doradzamy w uzyskaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
  • Zapewniamy Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z RODO)
  • Wdrażamy rozwiązania skutecznie chroniące dane osobowe
  • Wdrażamy rozwiązania identyfikujace i klasyfikujące informacje
  • Badamy systemy informatyczne pod kątem nieupoważnionego dostępu do informacji