Audyty

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy naszych konsultantów przeprowadzamy audyty systemów informacyjnych oraz organizacji IT w przedsiębiorstwie.

  • Weryfikujemy funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa uruchomionych w firmie
  • Dokonujemy przeglądów funkcjonowania działów IT i działów bezpieczeństwa.
  • Identyfikujemy potencjalne źródła wycieku danych z przedsiębiorstwa.
  • Dokonujemy przeglądów polityk bezpieczeństwa oraz procedur pod kątem ich kompletności oraz zgodności z normami ISO 27000.
  • Przeprowadzamy testy socjotechniczne:
  • Sprawdzamy poziom przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa
  • Weryfikujemy podatność pracowników na próby wykorzystania ich do nieuprawnionego pozyskania informacji, nieautoryzowanego dostępu do pomieszczeń lub do wykorzystania ich do wprowadzenia do przedsiębiorstwa szkodliwego i niebezpiecznego oprogramowania.