Zobacz, czym się zajmujemy

Nasze usługi

Pentesty, testy aplikacji i serwisów

Audyty

Usługi eksperckie

Ochrona danych osobowych

Zarządzanie projektami

Pentesty, testy aplikacji i serwisów

Dokonujemy sprawdzenia faktycznego stanu bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego realizujac testy penetracyjne. Sprawdzamy rzeczywiste bezpieczeństwo systemów i aplikacji. Wynikiem naszych prac jest raport z testów, który informuje nie tylko o lukach i podatnościach, ale również wskazuje, w jaki sposób wyeliminować wykryte słabości.
Nasze raporty sa przygotowywane przez wysokiej klasy specjalistów a nie przez automat!
Testy penetracyjne styku z Internetem:
 • Analiza podatności systemów dostępnych z Internetu
 • Identyfikacja potencjalnych błędów konfiguracji
 • Identyfikacja usług dostępnych na testowanej infrastrukturze
 • Próby ominięcia stosowanych zabezpieczeń i przejęcia kontroli nad testowanymi systemami
 
Testy penetracyjne sieci wewnętrznej:
 • Analiza podatności systemów dostępnych w sieci LAN
 • Identyfikacja potencjalnych błędów konfiguracji
 • Identyfikacja usług dostępnych na testowanej infrastrukturze
 • Próby ominięcia stosowanych zabezpieczeń i przejęcia kontroli nad testowanymi systemami
Testy aplikacji i serwisów internetowych:
 • Testy bezpieczeństwa aplikacji webowych i postali informacyjnych
 • Weryfikacja pod kątem występowania błędów z listy OWASP Top 10
 • Analiza bezpieczeństwa serwerów aplikacji
 • Testy bezpieczeństwa aplikacji biznesowych zgodnie z OWAPS ASVS
 
Testy bezpieczeństwa aplikacji mobilnych:
 • Testy bezpieczeństwa aplikacji mobilnych na platformy Android i iOS
 • Weryfikacja bezpieczeństwa serwerów aplikacji
Analiza konfiguracji systemów operacyjnych:
 • Weryfikacja brakujących poprawek bezpieczeństwa
 • Analiza konfiguracji pod kątem zgodności z najlepszymi praktykami rynkowymi