Kontakt:
Formularz zapytaniowyDane adresowe
Dane adresowe

RATELS Sp. z o.o.
ul.Ciołka 17 lok 401,  01-445 Warszawa,
NIP 527-271-48-45,

KRS: 0000511215, Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie,  XII Wydz.Gospodarczy KRS
REGON 147265196;  Kapitał zakładowy 50 000 PLN

e-mail: biuro(at)ratels.pl

fax: (+48) 22 300 1832


Sławomir Michałowski - Członek Zarządu    
tel: (+48) 516 958 519    e-mail: s.michalowski(at)ratels.pl

Krzysztof Olszewski - Członek Zarządu
tel: (+48) 601 143 892    e-mail: k.olszewski(at)ratels.pl

Sławomir Mróz - Dyrektor Handlowy
tel: (+48) 533 885 526    e-mail: s.mroz(at)ratels.pl


UWAGA: w adresie mailowym "(at)" zastąp przez "@"